Chirurgická ambulance Jeseník

Více jak 1000 spokojených pacientů

  • Možnost zajištění převozu

  • Zdravotní poradenství

  • Renomovaný personál

  • Kompletní zázemí

  • Bezbariérový přístup

Ordinační hodiny

Pondělí - Pátek

7:00 - 15:00

Víkend

neordinujeme


Ambulantní operační zákroky

Na chirurgické ambulanci je zřízen operační sálek, kde se realizují ambulantní operační výkony - sutury, incize na základě kožního či praktického lékaře, excize znamének, kožních vazivových, cévních a tukových nádorů.
Akutní případy
Léčba akutních i chronických onemocnění v oboru chirurgie. Běžný repertoár ambulantních výkonů. Zákroky jsou prováděny v lokálním znecitlivění. Není nutné mít doporučení od jiného lékaře.
Úrázy
Ošetření úrazů: tržné, řezné rány, popáleniny, zlomeniny a ostatní úrazy pohybového aparátu
Kožní onemocnění
Odstraňování kožních a podkožních nádorků, mateřských znamének, pih, ošetření zarůstajích nehtů, sklerotizace křečových žil, ošetření akutních zánětlivých stavů (abscesy, flegmony)
Pojišťovny
Naše chirurgická ambulance má uzavřenou smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami v České republice.
Ošetření křečových žil - skleroterapie - operace
Ošetření křečových žil konzervativně - předpis léků, kompresních elastických punčoch, konzultační služby. Skleroterapie - ambulantní ošetření drobných a středních varikosit nastřikoováním sklerotizační látky s redukcí resp. jejich vymizením za současné kompresní léčby
Kompletní zázemí
Díky umístění ambulance v prostorách jesenikcké polikliniky můžeme využít její kompletní vybavení.
Léčba hemeroidů
Rektoskopické zhodnocení a jejich ambulantní ošetření v lokálním umrtvení, ošetření trombotizovaných hemoroidálních uzlů, léčba trhlin na svěračí konečníku.

Cévní poradna

Vážíme si našich pacientů

Kvalifikované zhodnocení cévních obtíží chirurgem. Stanovení indikace jednotlivých dalších paraklinických vyšetření/ultrazvuk, RTG zobrazení tepenného zásobení, CT ve spolupráci s nemocnicemi.